ด่วน‼ เชียงใหม่ออกคำสั่ง ห้ามจัดงานรวมคนมากกว่า 10 คน ขึ้นไป

ด่วน‼ เชียงใหม่ออกคำสั่ง ห้ามจัดงานรวมคนมากกว่า 10 คน ขึ้นไป

ด่วน‼ เชียงใหม่ออกคำสั่ง “ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง” ห้ามจัดงานรวมคนมากกว่า 10 คน ขึ้นไป ตั้งแต่ 19 พ.ค. – 1 มิ.ย. 64