ด่วน!!! ดึงราคาฝ่าวิกฤต

ด่วน!!! ดึงราคาฝ่าวิกฤต

ด่วน!!! ดึงราคาฝ่าวิกฤต
เนื้อหมูสด ลดราคาอย่างต่อเนื่อง
ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจฝืดเคือง
16 กุมภาพันธ์ 2566 นี้เป็นต้นไป
ที่ร้านหมูสวัสดี ทุกสาขา