รับสมัครพนักงานขายหน้าร้าน เพิ่ม!!!!

รับสมัครพนักงานขายหน้าร้าน เพิ่ม!!!!

รับสมัครพนักงานขายหน้าร้าน เพิ่ม!!!!
-สาขา บวกครก
-สาขา แม่เหียะ
-สาขา กาดอินทร (นิคมลำพูน)
-สาขา หางดง
-สาขา แม่มาลัย
👉สนใจสมัคร
สามารถเข้ามากรอกใบสมัครได้ที่
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeotvIam5JJp9zKxREahBHwlJCdlsLALApQ3DmjIiY_NQjpcQ/viewform?usp=sf_link
หรือ โทร 090-675-4310