“หมูสวัสดี”ร่วมบริจาคนำดื่ม โรงพยาบาลสนามเชียงใหม่

“หมูสวัสดี”ร่วมบริจาคนำดื่ม โรงพยาบาลสนามเชียงใหม่

“หมูสวัสดี”ร่วมบริจาคนำดื่ม โรงพยาบาลสนามเชียงใหม่
ร่วมฝ่าวิกฤตระลอกใหม่ไปด้วยกัน