เชียงใหม่ ไวรัสเริ่มเข้ามาใกล้ตัว

เชียงใหม่ ไวรัสเริ่มเข้ามาใกล้ตัว

เชียงใหม่ ไวรัสเริ่มเข้ามาใกล้ตัว
หากอยู่ในพื้นที่สีแดงอย่างเลี่ยงไม่ได้ จะมีวิธีลดความเสี่ยงติดโควิด-19 ให้มากที่สุดได้อย่างไร