⚡️หมูสวัสดี ทุบราคา ส่งท้าย เดือนมิถุนายน 2564

⚡️หมูสวัสดี ทุบราคา ส่งท้าย เดือนมิถุนายน 2564

⚡️หมูสวัสดี ทุบราคา ส่งท้าย เดือนมิถุนา
พบกับเนื้อหมูราคาพิเศษก่อนใคร ได้ที่ ร้านหมูสวัสดี ทุกสาขา
หมูสวัสดี ทุกสาขา พร้อมมาตรการป้องกันโควิด19
สวมหน้ากาก วัดอุณหภูมิ กำหนดจำนวนผู้เข้าใช้บริการ
ทำความสะอาดรถเข็น ใส่ถุงมือและใช้อุปกรณ์
ในการตักสินค้าอาหารสด เว้นระยะห่าง
เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงาน
มั่นใจ ปลอดภัยทุกครั้งที่ หมูสวัสดี